Онко портал » Нормативная база best fish scale

Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав.

Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Основы законодательства Украины о здравоохранении

Особенная часть. Раздел 13. Преступление в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и иные преступления против здоровья населения