Онко портал » Рак шийки матки. Нові можливості в лікуванні best fish scale

Рак шийки матки. Нові можливості в лікуванні

rak_shiyki_matki_novi_mojlivosti_v_likuvanni

Щорічно в світі реєструється близько півмільйона нових випадків захворювань на рак шийки матки. І все частіше це захворювання вражає молодих жінок. Про нові можливості лікування цього виду раку і про те, як зробити лікування більш комфортним – асистент кафедри онкології Одеського медичного університету, к.м.н. Ольга Кузнєцова.

Актуальність проблеми
Рак шийки матки – одна з найбільш поширених форм злоякісних новоутворень жіночих статевих органів. Найвища захворюваність на рак шийки матки спостерігається в країнах, що розвиваються. У розвинених країнах Європи і Америки, в Україні стандартизовані показники захворюваності відносно низькі – менше 14 на 100 000 населення. В останні роки чітко простежується збільшення захворюваності на рак шийки матки у молодих жінок до 40 років. Особливо помітно підвищення захворюваності у жінок до 29 років, кожен рік захворюваність зростає на 2,1%.
Фактори, від яких залежить прогноз і вибір методу лікування
Основний фактор – стадія, на якій виявлено захворювання. Рання діагностика інвазивного раку шийки матки забезпечує найкращі віддалені результати. Є відпрацьовані чіткі стандарти лікування таких пацієнток. Вибір конкретних методів лікування робиться для кожної пацієнтки індивідуально, він залежить від розповсюдженості процесу і тяжкості супутньої соматичної патології. Велике значення має вік жінки. Традиційно рак шийки матки лікували хірургічним методом і методом променевої терапії. Сьогодні активно вивчаються можливості хіміотерапії та хіміопроменевої терапії. У порівнянні з післяопераційною променевою терапією одночасне проведення хіміо- і променевої терапії знижує частоту прогресування захворювання на 30-50%.
Деякі фахівці пропонують для лікування раку шийки матки IIB стадії застосовувати відразу операцію. Такий підхід має ряд переваг перед хіміопроменевою терапією. Можна уникнути пізніх ускладнень променевої та хіміотерапії у пацієнток, які не мають факторів несприятливого прогнозу, таких як метастази в регіонарних лімфовузлах. У молодих пацієнток можна зберегти функцію яєчників і еластичність піхви. При наявності метастазів у лімфовузлах і при необхідності променевої терапії у молодих пацієнток виконують транспозицию яєчників, виводячи їх із зони опромінення. Крім того, видалення первинної пухлини попереджає розвиток її радіорезистентності. Недоліками виконання операції на I етапі лікування є ризик ускладнень комбінованого та комплексного лікування.
Нове в підходах лікування
Одним із нових напрямків в хіміотерапії раку шийки матки є застосування її в якості неоад’ювантної (до операції і променевої терапії). Теоретичними передумовами цього є краща доставка ліків до судин пухлини, які не пошкоджені променевою терапією і операцією, ймовірність патоморфологічної оцінки ефекту і знищення мікрометастазів. Також за допомогою неоад’ювантної хіміотерапії можна зменшити розміри пухлини і зробити подальше оперативне втручання більш ефективним. Рішення про доцільність неоад’ювантної хіміотерапії раку шийки матки має прийматися з урахуванням індивідуальних особливостей жінки, аналізу анамнезу життя і захворювання. Так, наприклад, супутні захворювання печінки і нирок можуть уповільнювати інактивацію та виведення хіміопрепарату, що сприяє його кумуляції в організмі і, отже, впливає на його протипухлинну активність і токсичність. Токсичність препаратів може бути більш вираженою у хворих похилого віку і у хворих з недостатнім харчування.
Таргетна терапія
2014 рік дав достатньо підстав для зміни тактики лікування пацієнток з розповсюдженим раком шийки матки на підставі реєстрації нових лікарських препаратів і відкриття нових перспектив для застосування лікарських препаратів, які вже представлені у світовій клінічній практиці. Основним досягненням в можливостях лікування раку шийки матки в 2014 р. є публікація остаточних результатів дослідження GOG 240 за оцінкою ефективності застосування таргетного препарату бевацизумабу в комбінації з хіміотерапією для терапії пізніх стадій раку шийки матки і схвалення FDA нового показання для застосування бевацизумабу. На сьогодні стандартною хіміотерапією першої лінії метастатичного раку шийки матки і рецидивів захворювання після локальних методів лікування є комбінація цисплатину і паклітакселу. Останні дослідження продемонстрували, що додавання бевацизумабу до хіміотерапії призводить до збільшення тривалості життя пацієнток з раком шийки матки.
Малювання як спосіб зменшити побічні ефекти хіміотерапії
Виражена нудота і блювота часто є причиною відмови онкологічних пацієнтів від продовження курсів поліхіміотерапії. Профілактика умовно-рефлекторної нудоти і блювоти є на сьогоднішній день одним із пріоритетних напрямків сучасної онкології. Образотворча творчість в процесі арт-терапії часто дає поштовх до розвитку різних життєво важливих навичок і здібностей, а також включає резервні можливості організму. Арт-терапію можна віднести до комплементарних методів в онкології, що сприяє активізації внутрішніх резервів і можливостей пацієнта. Поліпшення психоемоційного і душевного стану безпосередньо пов’язані з поліпшенням якості життя хворого.
З усіх існуючих нині видів арт-терапії ми обрали малювання. У дослідження було включено 15 пацієнток з раком яєчників або раком шийки матки у віці від 20 до 40 років. З урахуванням відпрацьованої тактики лікування пацієнткам проводили курси поліхіміотерапії. Ми запропонували жінкам малювати в день кожного курсу хіміотерапії: перед і під час введення цитостатиків. Спосіб малювання – фарби, гуаш, кольорові олівці – вони обирали самі. У результаті проведеного дослідження жодна пацієнтка не відмовилася від запропонованого експерименту. У майже половини з них не були зареєстровані випадки нудоти і блювоти. У 60% жінок нудота і блювота були помірного та середнього ступеню вираженості. І у 20% пацієнток малювання дозволило купірувати умовно-рефлекторну нудоту і блювоту. Арт-терапія не є лікувальним методом, але наш досвід застосування її в комплексному лікуванні онкологічних хворих вказує на її ефективність.
(Відвідувачів всього: 512, сьогодні: 1)
error

Всі статті розділу: "Нове у лікуванні раку"