Онко портал » Діагностика best fish scale

ПЕТ-КТ – це технологія дослідження, що поєднує два сучасних методи обстеження: позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) і комп’ютерну томографію (КТ). Обидва методи медичної візуалізації доповнюють один одного, і дають можливість поєднати анатомічну і метаболічну інформацію в рамках одного дослідження.

РАР тест – це метод гістологічного дослідження клітин шийки матки і цервікального каналу за мазком на склі. Метод полягає в тому, що з поверхні шийки матки беруться клітини і наносяться на предметне скло, фіксуються, фарбуються і оцінюються під мікроскопом з метою виявлення аномальних (атипових) клітин, які можуть вказувати на розвиток патологічних станів. Чутливість цитологічного методу дослідження становить 66-83%.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ, MRT, MRI) – томографічний метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. Метод заснований на вимірюванні електромагнітного відгуку атомних ядер, найчастіше ядер атомів водню, а саме на збудженні їх певною комбінацією електромагнітних хвиль у постійному магнітному полі високої напруженості.