Онко портал » Нове у лікуванні раку молочної залози best fish scale

Нове у лікуванні раку молочної залози

Нове у лікуванні раку молочної залози

Останнім  словом медичної науки в лікуванні онкопухлин є таргетна терапія. Вона суттєво відрізняється від класичної хіміотерапії, оскільки  діє лише на пухлинні клітини і практично не пошкоджує в організмі здорові тканини. Тому таку терапію ще називають цільовою.

Настав час, коли вчені зрозуміли – використання хіміопрепаратів через токсичний вплив має певну межу. І наука почала працювати у напрямку пошуку терапії, яка б впливала  на ті мішені, які пов’язані безпосередньо з пухлинним процесом.Таких мішеней було виділено кілька. Переважно це рецептори факторів росту та розмноження  злоякісних пухлин.

При  лікуванні раку молочної залози використовується кілька класів таргетних препаратів, які впливають на клітинні рецептори естрогену, ті які інгібують аромат азу, які блокують рецептор людського епідермального фактору росту 2 і які пригнічують PARP-білок.

Перший клас препаратів – ті, які блокують рецептори естрогену. Науковцями було помічено, що на пухлинах молочної залози значно більше норми присутні рецептори  естрогену (ЕR).  А приєднання природнього  гормону естрогену до  естроген-рецептора спричиняє активацію специфічних генів, які стимулюють ріст і розмноження пухлинних клітин. Тому  був створений клас таргетних препаратів, які впливають на клітини, що мають естроген-рецептори і блокують ці рецептори, перешкоджаючи приєднанню до них естрогена. Ці препарати називають селективними модуляторами естрогенових рецепторів.

Інший клас таргетних препаратів націлений на мішень – ароматазу. Це специфічний фермент, необхідний для вироблення естрогену. Його блокування спричиняє зниження рівня синтезу естрогенів в організмі жінки, що пригнічує життєдіяльність  ракових клітин, для яких естроген є стимулятором росту.  Але максимальна чутливість до препаратів цього класу є тільки у жінок, у яких вже настала менопауза, оскільки яєчники  можуть виробляти таку кількість  ароматази,  що повна її блокада стає неможливою.

Один з найагресивніших видів пухлин, так звані HER-2 позитивні пухлини, які,  зазвичай, діагностують у 20-25% жінок, хворих на рак молочної залози.

Як відомо, пухлина є захворюванням генетичного апарату клітини. Існують загальні зміни в генах, які можуть провокувати появу пухлин, а також індивідуальні, характерні лише для окремих видів пухлин. Так от встановлено,  що  у значної частини хворих на рак молочної залози відбулася активація гену HER-2, що і стало причиною росту пухлини.

Як це відбулося? Пухлинна клітина виробляє стимулятори росту для самої себе. Утворюється ніби замкнене коло: клітина виділяє стимулятор – відбувається розмноження клітини – нові клітини знову виробляють стимулятори. І таким чином утворюється механізм нестримного поділу клітин, пухлина швидко росте.  Вчені виявили один з таких стимуляторів росту і назвали його епідермальним фактором росту. Епідермальний фактор росту впливає на рецептори, розташовані на клітині, і примушує клітину ділитися. В  нормі рецепторів HER-2 на поверхні клітини близько 20 тисяч. На клітинах раку молочної залози їх кількість може збільшуватися в 100 і більше разів. Тому при такому виду раку молочної залози завдання таргетної терапії полягає у блокуванні рецепторів HER-2 і попередженні передачі сигналів активаторів росту. А якщо пухлинна клітина не розмножується, то вона помирає. Дуже важливо, що  при використанні такої терапії здорові клітини залишаються неушкодженими.

Медики наголошують на важливості визначення в пухлині рівня рецепторів для прогнозу перебігу захворювання і ефективності терапії. Навіть при  таких сприятливих факторах як невеликий розмір пухлини, відсутність метастазів в лімфатичні вузли, чутливість пухлини до гормональної терапії, наявність гіперекспресії HER-2  робить прогноз менш сприятливим. І це є сигналом для більш уважного підходу до вибору терапії.

До появи таргетних препаратів  HER-2 – позитивні пухлини  мали один з найбільш несприятливих прогнозів у лікуванні, оскільки вони  ведуть себе досить агресивно і майже завжди  метастазують, а в процесі лікування дають рецидиви. Але  результати використання таргетної терапії дали  медикам підстави відносити цей тип раку до сприятливого. Таке рішення медична спільнота прийняла на останній конференції, присвяченій лікуванню раку молочної залози, яка відбулася  у грудні 2013 року у Сан-Антоніо.

Ще один напрямок  таргетної терапії –  препарати-інгібітори  PARP-білка,  який бере участь в процесах відновлення пошкоджень ДНК, дуже активного в пухлинних клітинах. Така терапія показана у випадках, коли внаслідок спадкових мутацій пухлина молочної залози не має трьох основних видів рецепторів.

Згідно з протоколами лікування таргетні препарати застосовують спільно з хіміотерапією. Хоча нещодавно  були проведені дослідження , коли для лікування HER-2 позитивних пухлин застосовували два і більше таргетних препарати без хіміотерапії і отримали  багатообіцяючий ефект, що дає надію в майбутньому обходитися без хіміотерапії. Також з’являються  нові форми таргетних препаратів,  які  не обов’язково хворому  вводити з допомогою крапельниць щотижня, а достатньо вводити підшкірно раз на місяць. Ефективність лікування при цьому зберігається.

Завдяки своєму механізму таргетна терапія   порівняно  з хіміотерапією має значно менше побічних ефектів. Таргетная терапія в більшості випадків переноситься значно краще, ніж препарати хіміотерапії та гормонотерапії. Типові для хіміотерапії побічні ефекти (зниження числа формених елементів крові, мукозіди, алопеція та ін) виникають тільки у 4% хворих. Але, як і інших препаратів, препаратам таргетної терапії властиві деякі побічні ефекти. Хоча б один небажаний симптом розвивається у 84% пацієнтів, з них лише 14% зіштовхуються з важкими ускладненнями. Серед найбільш значущих ускладнень можна назвати порушення функції серця. Тому призначати засоби таргетної терапії може тільки лікар після ретельного обстеження стану здоров’я пацієнта.

Сьогодні таргетна терапія визнана одним з найбільших досягнень онкології  і наука далі невпинно розвивається в цьому напрямку. Хоча треба зауважити, що така терапія не є гарантією повного одужання.  Вона дає можливість хворому довше жити, незважаючи на пухлину. А в майбутньому такі методики, можливо,  зроблять  рак звичайною хронічною хворобою, що супроводжуватиме хвору людину протягом життя, але рідко спричинятиме її смерть.

(Відвідувачів всього: 151, сьогодні: 1)
error

Всі статті розділу: "Рак молочної залози"