Онко портал » Таргетна терапія при метастатичному колоректальному раку best fish scale

Таргетна терапія при метастатичному колоректальному раку

Таргетна терапія при метастатичному колоректальному раку

Таргетні препарати відкривають нову еру в лікуванні пацієнтів з метастатичним колоректальним раком. Препарати володіють потужною доказовою базою, яка дозволяє включати їх в авторитетні міжнародні рекомендації щодо ведення пацієнтів з цим діагнозом. За результатами останніх досліджень інгібітор VEGF бевацизумаб показаний в якості терапії першої лінії при метастатичному колоректальному раку. Таргетний препарат застосовується в комбінації з хіміотерапією на основі похідних фторпіримідину.

Біологічний препарат бевацизумаб (мішенню дії є ендотеліальний фактор росту VEGF) показав поліпшення загальної виживаності в першій і другій лініях терапії і при прогресуванні після першої лінії терапії у пацієнтів з метастатичним колоректальним раком.

У лютому 2014 року були озвучені нові рекомендації NCCN (Національної онкологічної мережі США), в яких враховувалися дані ряду досліджень різних режимів терапії при метастатичному колоректальному раку із застосуванням таргетних препаратів. У рекомендаціях зазначено, що застосування бевацизумабу у хворих на метастатичний колоректальний рак не лімітовано статусом гена RAS і даний препарат показаний як у першій, так і в другій лінії терапії. У той же час, якщо у пацієнта виявлені мутації гена RAS, для нього буде неефективним лікування препаратами, що відносяться до класу EGFR інгібіторів. Задля більшої безпеки пацієнтів застосування анти-EGFR терапії протипоказано до моменту, коли діагностичні дослідження дозволять визначити статус RAS в екзонах 2, 3, 4 для генів KRAS і NRAS.

Крім того, за результатами дослідження TRIBE, комітет NCCN включив можливість додавання бевацизумабу до режиму хіміотерапії FOLFOXIRI для початкової терапії пацієнтів з нерезектабельним метастатичним колоректальним раком (категорія 2В). Ця агресивна комбінація рекомендована для застосування у пацієнтів, у яких таким чином є ймовірність досягти резектабельності пухлини.

Метою дослідження TRIBE було підтвердження переваги режиму FOLFOXIRI над режимом FOLFIRI при комбінованому призначенні з бевацизумабом для лікування метастатичного колоректального раку. Результати дослідження показали, що режим FOLFOXIRI + бевацизумаб значно збільшує виживаність без прогресування (12,2 проти 9,7 міс, p = 0,0012) і часткову відповідь, у порівнянні з режимом FOLFIRI + бевацизумаб.

Таким чином, застосування таргетних препаратів відкриває нові можливості для збільшення тривалості життя пацієнтів з метастатичним колоректальним раком.

(Відвідувачів всього: 235, сьогодні: 1)
error

Всі статті розділу: "Нове у лікуванні раку"